Paraple po Ostrovsku

Dne 8. června 2014 se v Praze uskutečnil běh pro Paraple, jehož cílem je vrátit vozíčkáře do života.

Dne 6. května 2014 jsem upozornil pana starostu Bc. Pavla Čekana, že při výstavbě Hypermarketu Tesco byl  přístup pro pěší vybudován tak, že maminkám s kočárky a starším občanům ztížil a vozíčkářům znemožnil dostat se nejkratší cestou k Tescu, a požádal jsem jej, aby byl přístup pro pěší upraven tak, aby odpovídal současným požadavkům.

V odpovědi pana starosty z 8. května 2014 pan starosta mimo jiné napsal: „Projektové dokumentace jsou zpracovávány dle příslušných technických norem a v územním či stavebním řízení se k nim vyjadřují a podmínky stanovují také organizace, které zastupují zájmy hendikepovaných občanů. Bez souhlasu těchto organizací nemůže stavební úřad vydat příslušné územní či stavební povolení. Dodržení těchto podmínek je pak kontrolováno v rámci kolaudačních řízení.“ Dále jsem dne 7. května 2014 obdržel email od úřednice stavebního odboru, který cituji: „Vzhledem k tomu, že bezbariérový přístup ke stavbě je řešen (jedná se cca o vzdálenost 150 m navíc, než je přístup pro pěší po schodech), není povinností vlastníka stavby řešit ještě další bezbariérový přístup, přestože je pro matky s kočárky a vozíčkáře takto vzdálen“.

Upozornění na pochybení, ke kterému došlo při výstavbě hypermarketu Tesco nelze řešit necitlivým administrativním postupem, který staví hendikepované osoby do pozice druhořadých občanů, pro které je postačující, aby užívali řečeno slovy pana starosty chodník – nechodník z obrusu a překonávali navíc vzdálenost, která není, jak tvrdí úřednice stavebního odboru 150 m, ale téměř dvojnásobná (měřeno od přístupu pro pěší k hypermarketu Tesco).

Z dlouholetých zkušeností s úředníky vím, že někteří dokáží vymyslet spoustu důvodů proč něco neudělat. Na výmluvách je nebezpečné to, že pokud je dostatečně často opakujeme, nakonec jim doopravdy uvěříme.

Chyb se může dopustit každý člověk a je jedno zda při schvalování projektu hypermareketu Tesco a navazujících komunikací chybovali projektanti, úředníci nebo ti, kdo se k projektu vyjadřovali. Důležité je, že pochybení, ke kterému došlo je žádoucí a možné bez výmluv napravit.

Alexander Holý