Občané pomáhají zastupitelům

Principy zastupitelské demokracie jsou jasné. Občané si jednou za čas zvolí své zástupce a věří, že ti se postarají o vše potřebné a žádoucí ve městě. Bylo by chybou se ale domnívat, že zvolené zastupitelstvo je „supertým“, kterému nic neunikne a se vším si bude vědět rady.

Jistou pomocí by měli být úředníci jako placení odborníci na celou řadu oblastí veřejného života. Jsou většinou obyvatelé města a sdílí všechny problémy spolu s výše zmíněnými občany – voliči. Dříve či později však nastupuje provozní slepota a řada problémů zůstává nedořešena, sedne na ně prach nebo se rovnou zamete pod koberec.

Nabízí se tedy možnost, že občané sami budou aktivnější a zastupitelům nabídnou pomoc. Každý problém má řešení. Jen se o něm musí kompetentní osoba dozvědět. Pokud Vás nějaký problém trápí, využijte emailovou adresu opoza.holy@seznam.cz.  Proč opoza?  Protože občané pomáhají zastupitelům. Třeba to pomůže…

Ing. Marek Poledníček, zastupitel
Alexander Holý, aktivní občan

Místopředseda poslanecké sněmovny navštívil Ostrov

Jáchymovské peklo patří k neslavným tradicím našeho regionu. Do Horního Slavkova, Ostrova a Jáchymova směřují přímí účastníci, jejich rodinní příslušníci a pamětníci této pohnuté doby.  

Karlovarský region a také Ostrov navštívil místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a místopředseda KDU-ČSL pan Jan Bartošek, který je znám mj. jako muž, který porazil ministra sociálních věcí Drábka v kauze S karta. Jan Bartošek se v Ostrově zajímal především o situaci v problematické Krušnohorské ulici. Schůzky se zúčastnili nejen členové a příznivci KDU-ČSL, ale také velitel Městské policie a také její noví romští asistenti. Nutno poznamenat, že v době návštěvy byla situace v Krušnohorské ulici zcela klidná. Systematické kroky zřejmě přinesly ovoce, a můžeme doufat, že podobně zafungují například také v Májové ulici, kde stejné problémy momentálně kulminují. Pan poslanec Bartošek se s námi podělil o bohaté zkušenosti v oblasti nutné kontroly ubytoven a také v oblasti regulaci hazardu. Tato témata spolu souvisejí a je třeba je řešit společně. Náprava je možná již za stávajících zákonů. Jan Barošek je připraven nám být v tomto nápomocen.

Marek Poledníček
předseda MO KDU-ČSL v Ostrově

Fotografie z návštěvy naleznete ZDE

Paraple po Ostrovsku

Dne 8. června 2014 se v Praze uskutečnil běh pro Paraple, jehož cílem je vrátit vozíčkáře do života.

Dne 6. května 2014 jsem upozornil pana starostu Bc. Pavla Čekana, že při výstavbě Hypermarketu Tesco byl  přístup pro pěší vybudován tak, že maminkám s kočárky a starším občanům ztížil a vozíčkářům znemožnil dostat se nejkratší cestou k Tescu, a požádal jsem jej, aby byl přístup pro pěší upraven tak, aby odpovídal současným požadavkům.

V odpovědi pana starosty z 8. května 2014 pan starosta mimo jiné napsal: „Projektové dokumentace jsou zpracovávány dle příslušných technických norem a v územním či stavebním řízení se k nim vyjadřují a podmínky stanovují také organizace, které zastupují zájmy hendikepovaných občanů. Bez souhlasu těchto organizací nemůže stavební úřad vydat příslušné územní či stavební povolení. Dodržení těchto podmínek je pak kontrolováno v rámci kolaudačních řízení.“ Dále jsem dne 7. května 2014 obdržel email od úřednice stavebního odboru, který cituji: „Vzhledem k tomu, že bezbariérový přístup ke stavbě je řešen (jedná se cca o vzdálenost 150 m navíc, než je přístup pro pěší po schodech), není povinností vlastníka stavby řešit ještě další bezbariérový přístup, přestože je pro matky s kočárky a vozíčkáře takto vzdálen“.

Upozornění na pochybení, ke kterému došlo při výstavbě hypermarketu Tesco nelze řešit necitlivým administrativním postupem, který staví hendikepované osoby do pozice druhořadých občanů, pro které je postačující, aby užívali řečeno slovy pana starosty chodník – nechodník z obrusu a překonávali navíc vzdálenost, která není, jak tvrdí úřednice stavebního odboru 150 m, ale téměř dvojnásobná (měřeno od přístupu pro pěší k hypermarketu Tesco).

Z dlouholetých zkušeností s úředníky vím, že někteří dokáží vymyslet spoustu důvodů proč něco neudělat. Na výmluvách je nebezpečné to, že pokud je dostatečně často opakujeme, nakonec jim doopravdy uvěříme.

Chyb se může dopustit každý člověk a je jedno zda při schvalování projektu hypermareketu Tesco a navazujících komunikací chybovali projektanti, úředníci nebo ti, kdo se k projektu vyjadřovali. Důležité je, že pochybení, ke kterému došlo je žádoucí a možné bez výmluv napravit.

Alexander Holý