Ostrov východ

Nesouhlasíme se současnou podobou projektu. 

Naším cílem není zmaření akce Ostrov východ. Chceme najít ideální způsob, jak vhodně vyřešit východní část města, co se týče dopravy i bydlení. Největší prioritu by měla mít urbanizace tohoto prostředí.

Na současném projektu nám nejvíce vadí, že hlavní prioritu zde přebírá dopravní stavba a stavební parcely zde hrají podružnou roli. Komunikace přetíná území bez ohledu na konfiguraci terénu a zcela znemožňuje racionální zastavění.

78 parcel není dobrým výsledkem. Toto číslo je navíc značně nadsazeno, protože řada parcel je svou polohou ke komunikacím a tvarem neprodejná. Možnost tohoto území je minimálně 110 parcel se solitérními domy, při alespoň částečném využití parcel na řadové domy může být počet parcel až 150.

Oblast je ideálním místem pro bydlení, zejména jižní svah pod Křížkem. Bohužel právě toto místo je zcela zničeno dopravním řešením, které si vyžádalo propojení do Lesní ulice. Bez tohoto propojení by bylo možné vést komunikaci z Hlavní třídy přirozeně po vrstevnici nebo v mírném spádu. „Kruháč“ v tomto svahu je zcela jistě technickým unikátem.

Nesouhlasíme se zahájením první etapy a následným hledáním řešení pro etapu druhou a třetí. Byl by to nevratný krok.

Abychom byli konstruktivní, předkládáme vlastní pracovní variantu. Komunikace jsou vedeny přirozeně po vrstevnicích a nepočítáme s propojením do Lesní ulice. Okružní křižovatka je maximálně jedna. Parcel je při stejné velikosti podstatně více a mají příznivější tvar. Mnohem podstatnější je však příznivější estetické působení, neboť varianta vychází z přirozených kvalit této lokality. Úspěch v tomto území může přinést jen řešení, které je v harmonii s krajinou, ale zároveň přirozeně naváže na zástavbu města.

Ing. Vladimír Toman, projektant

Ostrov východ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>