Centrální tržiště

Jaká bude budoucnost centrálního tržiště?

Diskuze o využití prostoru, kde je dnes centrální městské tržiště je vlastně pokračováním diskuze o fenoménu „Ostrovská SORELA“. Současné vedení města vyhlásilo anketu o budoucnosti tohoto místa. Je určitě užitečné znát názory obyvatel, neméně užitečné je ale také posoudit ten či onen nápad, který případně z ankety vzejde z hlediska urbanismu a obecných estetických zásad.

Dnes již skoro každý ve městě ví, že tzv. „Ostrovská SORELA“ je unikát, i když se tento názor prosazoval těžce. Urbanistické řešení středu města v okolí náměstí je kvalitní a nadčasové. Možná jeho jedinou chybou byla nedostačující obchodní síť. Dovedu si ale představit, že nebylo v silách projektantů něco takového v 50. letech prosadit.

O dnešní podobě tržiště bylo rozhodnuto v době, kdy si bývalé vedení města ještě neuvědomovalo, v jakém unikátním městě vlastně žijeme. Výsledek tomu bohužel odpovídal! Naštěstí byla stavba koncipována jako dočasná a její životnost již končí. Dle mého názoru je nemyslitelné, že by tržiště v této podobě mělo přežít. Pokusím se vysvětlit proč.

Za nejdůležitější argument proti ponechání považuji jeho nízké estetické kvality. Je třeba říci, že tržiště je dnes vskutku nedůstojné pro střed města. Stavba byla postavena kvalitou jako provizorium a postupem času se z ní stalo asijské tržiště, které v dobách největší slávy připomínalo malé Potůčky. Vážím si kultury národů východní Asie, obdivuji pracovitost a vynalézavost našich občanů pocházejících z této části světa. Estetika východoasijského předměstí ale nemá co pohledávat v centru města postaveného na klasických principech!

Také sama stavba tržiště popřela klasické urbanistické zásady, které byly v novém Ostrově použity. Jednou z těchto zásad je, že pohledová osa je ukončena dominantou. Abych byl konkrétní, když se díváme od pošty, měli bychom vidět Brigádník a naopak. Obě významné budovy jsou svojí hmotovou gradací tomuto pohledu uzpůsobeny. Co vidíme my? Pravda, větší či menší část horní poloviny obou objektů sice zahlédneme, ale spodní části našeho pohledu dominuje cosi, co připomíná hromadu naplaveného dříví. Oba chodníky podél domů jsou ze strany tržiště zaslepeny jakousi ohradou tvořenou zadními stěnami stánků a křovím. Kdyby si tam na vás někdo počíhal, jste v pasti! A dalo by se pokračovat…..

Je zde ale ještě další důležité hledisko. Dnes je již zjevné, že lidé si zvykli nakupovat jinde a jinak. Prakticky polovina postranních stánků tržiště je po celý rok prázdná a vlastně již zbytečná.

Co tedy doporučuji? Myslím, že i nadále by měli mít občané města možnost si zajít do této ulice nakoupit, zejména ti, co nechtějí nebo nemohou nakupovat kdesi v nákupních centrech. Prostředí by ale mělo být daleko kulturnější a více respektovat urbanistickou důležitost tohoto místa. Důležité je obnovení průhledu hlavní osou ulice a zejména dostatečná architektonická a stavební úroveň případných nových staveb. Obchodů a stánků může být podstatně méně, chybět nebudou. Větší sezónní akce typu farmářských trhů se klidně mohou nadále odehrávat na náměstí.

Co by se mi zde líbilo? Možná tak 2 až 4 stálé obchůdky či provozovny, např. rychlé občerstvení vietnamské či české. Klidně oboje. Dále postačí 10 až 12 stánků s čímkoli. Hlavně doufám, že se jako občané Ostrova dočkáme něčeho hezkého. Nebude to zadarmo, ale střed našeho města za to přece stojí.

Ing. Vladimír Toman

Současné tržiště  Navrhované řešení