Likvidace tržnice dřevák se odkládá

V minulém roce ostrovská radnice vyhlásila anketu na téma budoucnost a řešení tržnice na Mírovém náměstí. Posléze byly vybrány a oceněny nejlepší návrhy. Jaké byly a jaké řešení nabízely není známo. 

V nejbližší době se evidentně nebude dělat nic… Na zasedání rady města dne 12. května 2014 ostrovští radní přijali usnesení č.  394/14, které prodlužuje existenci tržnice na Mírovém náměstí o jeden rok. V podmínkách prodloužení sice je odstranění dřevěných staveb na východní straně tržiště, ale podle názoru MO KDU-ČSL je to zbytečné oddalování řešení tohoto problému. Tržnice hyzdí vzhled samotného centra města. Dlouhodobě prosazujeme odstranění této stavby. V případě výrazné poptávky po dalších prodejních prostorech máme vlastní návrh pro podobu nového tržiště > ZDE.

Současné tržiště