Likvidace tržnice dřevák se odkládá

V minulém roce ostrovská radnice vyhlásila anketu na téma budoucnost a řešení tržnice na Mírovém náměstí. Posléze byly vybrány a oceněny nejlepší návrhy. Jaké byly a jaké řešení nabízely není známo. 

V nejbližší době se evidentně nebude dělat nic… Na zasedání rady města dne 12. května 2014 ostrovští radní přijali usnesení č.  394/14, které prodlužuje existenci tržnice na Mírovém náměstí o jeden rok. V podmínkách prodloužení sice je odstranění dřevěných staveb na východní straně tržiště, ale podle názoru MO KDU-ČSL je to zbytečné oddalování řešení tohoto problému. Tržnice hyzdí vzhled samotného centra města. Dlouhodobě prosazujeme odstranění této stavby. V případě výrazné poptávky po dalších prodejních prostorech máme vlastní návrh pro podobu nového tržiště > ZDE.

Současné tržiště

 

Chléb a hry

Letos tomu bude 25 let, kdy žijeme ve svobodné zemi, kdy nejen občané mohou svobodně volit své představitele, ale i zastupitelé mohou a dokonce jsou povinni hlasovat dle svého svědomí a ne podle toho, co předloží vládnoucí koalice. Proto považuji za nevhodné vypočítávat kolik zástupců z jaké strany hlasovalo pro nebo proti a navíc podbízet otázku, z jakých to asi bylo důvodů.

Rozpočet pro rok 2014 jsem skutečně nepodpořil stejně jako ten na rok 2013. Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Uvedené rozpočty v sobě obsahovaly náklady na řadu akcí, kterým fandím a podporuji je. Bohužel ale také výdaje, které považuji za nadsazené a v této výši zbytečné. Zejména v době ekonomické krize, kdy dobrý hospodář šetří a počítá každou korunu. Mně osobně je tradičně trnem v oku 300 tis. Kč, které se každoročně bez výběrového řízení dává soukromé firmě na závod X Terra, 500 tis. Kč, kterými se přispívá téže firmě rovněž bez výběrového řízení na Ostrovské kulturní léto a vrcholem všeho je
1 250 tis. Kč na slavnostní otevření zámku. Když jsem tuto částku spatřil v návrhu rozpočtu, hned mě napadlo starověké heslo „chléb a hry“. Nemohu se zbavit dojmu, že celá akce nebude zakončením rekonstrukce zámku, ale spíše zahájením volební kampaně do komunálních voleb v Ostrově. Je zvláštní, že v době, kdy se objem peněz na tuto akci schvaloval, nebyly k dispozici podrobnější informace. Na dotaz jsem dostal odpověď, že 250 tis. Kč bude použito na ubytování pro cca 40 lidi na 3-4 dny. V rozpočtu města je dále 250 tis. Kč na občerstvení a 750 tis. Kč na kulturní program. Neumím si představit, že bych ve své funkci ředitele Domu kultury takto pracoval. Nikdy by mi to neprošlo. Proto jsem si dovolil luxus demokracie a hlasoval proti. Nutno podotknout, že můj  postup schvaluje i výbor MO KDU-ČSL, kterou v zastupitelstvu zastupuji.

Ing. Marek Poledníček
Zastupitel a předseda MO KDU-ČSL v Ostrově

Napsáno pro Ostrovský měsíčník 2/2014

Budoucnost centrálního tržiště v Ostrově

Centrální tržiště vzniklo před cca 15 lety, aby byly rozšířeny možnosti nakupování v Ostrově. Bylo to ještě pře boomem nákupních center. Dnes je zcela jiná doba. Kromě toho, že takřka celé náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí, tržiště postupně zastaralo a zchátralo. V našem volebním programu je jeho odstranění a v případě nutnosti výstavba nového tržiště, ale takového, které se bude do daného prostoru hodit. Stávající stav je v mnoha ohledech neudržitelný.  Jednu z možností předkládá Ing. Vladimír Toman ve svém návrhu.

S návrhem se podrobně můžete seznámit zde >
http://www.kduostrov.cz/nase-projekty/centralni-trziste/