Budoucnost centrálního tržiště v Ostrově

Centrální tržiště vzniklo před cca 15 lety, aby byly rozšířeny možnosti nakupování v Ostrově. Bylo to ještě pře boomem nákupních center. Dnes je zcela jiná doba. Kromě toho, že takřka celé náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí, tržiště postupně zastaralo a zchátralo. V našem volebním programu je jeho odstranění a v případě nutnosti výstavba nového tržiště, ale takového, které se bude do daného prostoru hodit. Stávající stav je v mnoha ohledech neudržitelný.  Jednu z možností předkládá Ing. Vladimír Toman ve svém návrhu.

S návrhem se podrobně můžete seznámit zde >
http://www.kduostrov.cz/nase-projekty/centralni-trziste/

Naše stanovisko k ubytovnám

Výbor místní organizace KDU-ČSL v Ostrově na svém jednání dne 19. srpna 2013 projednal aktuální situaci ohledně ubytoven v Ostrově včetně prohlášení starosty města k této problematice a dospěl k následujícímu stanovisku.

Výbor MO KDU-ČSL v Ostrově doporučuje vedení města Ostrova, aby se stejně jako Cheb připojilo k výzvě Duchcova, Šluknova, Varnsdorfu a Lahošti přijaté na společné schůzce těchto měst v Duchcově.

Podrobnosti naleznete ZDE.

Cílem této výzvy je domoci řešení stupňujících se bezpečnostních problémů na celostátní úrovni prostřednictvím společného postupu většího počtu měst a obcí. Je evidentní, že situace v Ostrově začíná být velice vážná a obáváme se, že je otázkou času, kdy se nespokojenost obyvatel města stane záminkou občanské nepokoje nebo dokonce extrémistické akce.

Vítáme všechny kroky vedoucí k dosažení pořádku a uklidnění situace, ale je zřejmé, že kromě represe bude do budoucna nutné uskutečnit řadu systémových kroků, které povedou ke skutečnému začlenění těchto obyvatel do společnosti. Vzhledem k závažnosti tohoto problému a citlivosti jeho řešení se domníváme, že by bylo vhodné svolat pracovní jednání zastupitelstva města.

Dozorčí rada teplárny

V rozhovoru se starostou města Ostrova Bc. Pavlem Čekanem na téma budoucnost Ostrovské teplárenské a.s. pan starosta sdělil, že v devíti členné dozorčí radě jsou zastoupeni tři pracovníci teplárny a šest členů bylo dosazeno politickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu s výjimkou ODS. Považuji za nezbytné konstatovat, že MO KDU-ČSL do tohoto orgánu zástupce nedosadila. Neexistuje žádné usnesení MO KDU-ČSL, které by nominaci dokládalo. Ing. Václav Brodec stejně jako v radě města není ani v dozorčí radě OT reprezentantem KDU-ČSL, ale je zde sám, ze své vůle.

Ing. Marek Poledníček.
předseda MO KDU-ČSL v Ostrově