Pivovarské sklepy

Koncem května tohoto roku se uskutečnilo pracovní jednání ostrovského zastupitelstva. Na programu byla mimo jiné budoucnost pivovarských sklepů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti Posvátného okrsku.

Tyto sklepy pocházejí z období baroka a byly součástí pivovaru, který stál naproti klášteru až do šedesátých let minulého století. Otázka pivovarských sklepů se dostala do popředí zájmu před několika lety, kdy nastalo podezření, že by jejich nevyhovující stav mohl ohrozit nejen Ensiedelnskou kapli v Ostrovském posvátném okrsku ale také několik zahrádek, které jsou v bezprostřední blízkosti. Bylo vypracováno odborné posouzení současného stavu a posléze navrženo několik způsobů řešení této situace. Velice mě potěšil takřka jednoznačný názor zastupitelstva, že je nutné tuto průmyslovou památku vhodným způsobem stabilizovat a zachovat příštím generacím. Náklady na statické zajištění by se měly pohybovat kolem jednoho a půl milionu, a pokud vydrží společná vůle zastupitelů, měla by se tato akce uskutečnit v roce 2013.

Samozřejmě se nabízí otázka, k čemu je tato „díra do země“ vlastně třeba. Cestovní ruch je významným hospodářským odvětvím a ve strategickém plánu města Ostrova zaujímá významné postavení. Nabízí se tedy, aby se tyto historické sklepy připojili jako další atrakce k Posvátnému okrsku. Jelikož jsem ve sklepích byl, mohu potvrdit, že sklepy samotné budou velkým turistickým lákadlem. Kromě toho se nabízejí minimálně další dvě možnosti využití. V první řadě je možné připomenout pivovarnickou tradici města Ostrova a v těchto sklepích udělat expozici ostrovských pivovarů. Tato by mohla být rozšířena o prezentaci historických i současných pivovarů v regionu. Ta by mohla být doplněna také galerií místních piv. A jelikož jsou pivovarské sklepy opravdu rozsáhlé, zbývající prostor je možno využít jako výstavní síň ostrovských archeologických nálezů. Zdaleka ne všechny nálezy se podařilo umístit do expozicí v ostrovském klášterním areálu. Ostrov je zajímavou turistickou destinací a je dobře, že má rukávu připraveny další trumfy.

Výbor | 22.4.2011

Dne 21.4. se uskutečnilo zasedání výboru MO KDU-ČSL v Ostrově, které přijalo následující usnesení.

Výbor MO KDU-ČSL v Ostrově nesouhlasí ani s provizorním napojením páteřní komunikace Ostrov Východ do Vančurovy ulice z důvodu enormního zvýšení dopravního zatížení v této ulici. Toto řešení zcela popírá původní logiku zadání projektu Dokončení dopravního zokruhování východní části města.

Výbor MO KDU-ČSL v Ostrově podporuje záměr křesťanských církví v Ostrově vybudovat na vrchu Křížek v Ostrově Kříž smíření.

Výbor MO KDU-ČSL v Ostrově poukazuje na neuspokojivý počet veřejných WC v Ostrově.