Výbor | 17.6.2013

Členové MO KDU-ČSL Ostrov projednali aktuální situaci v Ostrově a vyjádřili znepokojení nad nepořádkem zejména v Krušnohorské ulici v souvislosti s provozem sociálních ubytoven. Podobné problémy se vyskytují také v blízkosti ubytovny za ZUŠ Ostrov. Díky těmto problémům mj. klesá cena bytů ve městě, kdy některé jsou již zcela neprodejné.
V dotčených částech města výrazně klesá kvalita života.

Členové MO diskutovali o současném stavu hazardu ve městě, o problematice hazardu obecně a o možnostech jeho omezení.

Dozorčí rada teplárny

V rozhovoru se starostou města Ostrova Bc. Pavlem Čekanem na téma budoucnost Ostrovské teplárenské a.s. pan starosta sdělil, že v devíti členné dozorčí radě jsou zastoupeni tři pracovníci teplárny a šest členů bylo dosazeno politickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu s výjimkou ODS. Považuji za nezbytné konstatovat, že MO KDU-ČSL do tohoto orgánu zástupce nedosadila. Neexistuje žádné usnesení MO KDU-ČSL, které by nominaci dokládalo. Ing. Václav Brodec stejně jako v radě města není ani v dozorčí radě OT reprezentantem KDU-ČSL, ale je zde sám, ze své vůle.

Ing. Marek Poledníček.
předseda MO KDU-ČSL v Ostrově

Členská schůze | 21.3.2013

V rámci členské schůze MO KDU-ČSL v Ostrově byla přednesena a schválena zpráva předsedy o činnosti v minulém období.

V souladu se stanovami byl zvolen nový výbor ve složení Ing. Marek Poledníček (předseda), Mgr. Václav Krucký (místopředseda), MUDr. Karolína Tekelíková (člen), Ivan Hlaváček (člen) a Ladislav Roboš (člen).

Předseda MO a zastupitel města informoval členy o problematice modernizace Ostrovské teplárenské a.s. MO Ostrov podporuje současné kroky vedení teplárny vedoucí k vypracování důvěryhodné studie, která doporučí vhodný způsob řešení. Členové MO podporují variantu, aby projekt realizovala teplárna sama a v případě potřeby získala strategického partnera. Jedině tento postup bude garantovat kontrolu nad budoucí cenou tepla.

Členové MO projednali aktuální situaci v Ostrově. Mezi největší priority patří pořádek ve městě, omezení hazardu, dokončení projektů pro seniory a řešení prostoru stávajícího tržiště na náměstí.